Knihy

Kniha Zácestí

František Burda, zakladatel projektu Ars Poetica, sepsal knihu o lidském putování krajinou. Propojil svoje teoretické znalosti se svými osobními prožitky a pokusil se zaznamenat spiritualitu poutníka.