Články a knihy

Články

Miloslav Nevrlý: Tulákem se člověk spíš stává, než rodí

Díky aktivitám spisovatele Aleše Palána jsme si mohli povšimnout tohoto skromného pána Miloslava Nevrlého, milovníka toulání, putování a přírody. Lucie Výborná s ním natočila rozhovor, který doplnil i Aleš Palán. Poutník nebo tulák? Je v tom rozdíl?

Zobrazit celé ...

Václav Čubr: Vnímání krajiny a symbolika poutních cest je věc, kterou stále i nevědomě v nějaké hloubce cítíme

Václav Čubr a sdružení ENVIC pravidelně s Plzeňským krajem spolupracují na zkoumání krajiny. Tentokrát přichystali projekt "Krajinou v podobenstvích poutních cest".

Zobrazit celé ...

Petr Hirsch: Poutnictví je jako pomyslná záchranná brzda

Redaktor České televize Jan Vávra natočil Křesťanský magazín, jehož tématem bylo poutnictví. Vystupuje v něm například náš milovaný Petr Hirsch.

Zobrazit celé ...

Nicolette Havlová: Tady má cesta nekončí, ale právě začíná

Hedvábná stezka uveřejnila rozhovor s poutnicí Nicolette Havlovou, která v létě roku 2021 putovala ze svého rodného Havířova až do Istanbulu.

Zobrazit celé ...

Petr Ozogán: Já jsem potkal jen samé dobré lidi, kteří se snaží pomáhat

Redaktor Českého rozhlasu Ľubomír Smatana potkal na cestách poutníka Petra Ozogána.

Zobrazit celé ...

Kateřina Pařízková: To, že cesta je poutní, si stanoví poutník sám

Zbigniew Czendlik vyzpovídal předsedkyni spolku Poutní cesta Hájek, Kateřinu Pařízkovou.

Zobrazit celé ...

Jindra Chmelař: Na Řípu, což je symbol počátků českého národa, si poutník může zvolit třeba nový začátek

Český rozhlas si popovídal s přírodovědcem, poutníkem a předsedou spolku Cesty Česka - Jindrou Chmelařem.

Zobrazit celé ...

Ladislav Zibura: Ať se vám děje cokoli, odpověď je vždycky stejná – prostě jdete dál

Mladá fronta Dnes s Ladislavem Ziburou popřemýšlela o smyslu jeho poutí a cestování.

Zobrazit celé ...

Tomáš Gavlas: Na pouti se konečně slyšíte

Magazín City Life od Mladé fronty Dnes představil poutníka Tomáše Gavlase.

Zobrazit celé ...

Michal Bařinka: Církevní stavby stále zůstávají stranou pozornosti...

On-line deník Aktuálně.cz sepsal pár vět o Michalu Bařinkovi, popularizátorovi českých, moravských a slezských poutních míst a všimla si ho i jiná média.

Zobrazit celé ...

Adéla Elbel: Poutní cesta odhaluje to lepší, ale zejména to horší v nás

Časopis Marianne udělal rozhovor se stand-up komičkou Adélou Elbel, která sdílí zkušenosti z pěší poutě.

Zobrazit celé ...

Knihy

Poutník chodí pěšky

Kniha Poutník chodí pěšky popisuje cesty, které spolu s fotografem Jirkou Michlíčkem absolvoval Petr Hladík z Vysočiny na Říp, do Vídně a na Sněžku. Je to i příběh o tom, jak se dva lidé musí sladit, aby spolu mohli putovat.

Dozvědět se více

Putování za svatým Františkem

Miroslav Šašek prošel mnohé a po Svatojakubských stezkách se rozhodl, že bude putovat po stopách sv. Františka z Assisi. Autorův reportážní styl vás živě přenese do situací, do kterých se dostává poutník a skvěle vás připraví na vaše putování.

Dozvědět se více

Kniha Zácestí

František Burda, zakladatel projektu Ars Poetica, sepsal knihu o lidském putování krajinou. Propojil svoje teoretické znalosti se svými osobními prožitky a pokusil se zaznamenat spiritualitu poutníka.

Dozvědět se více

Pouť do Říma od A do Z: v jubilejním Svatém roce 2000

Třetí vydání tohoto poutnického knižního bestselleru vzniklo jako předvoj jubilejního Svatého roku 2025. Ač jde o knihu napsanou spíše pro křesťany, tak mnohé postřehy a rady jsou vhodné pro každého poutníka.

Dozvědět se více

Pouť na Svatou Horu aneb Po stopách Jakuba Demla

Poutní, turistický a čtenářský bedekr inspirovalo vyprávění básníka a kněze Jakuba Demla o tom, jak putoval s nakladateli Josefem Florianem a Antonínem Ludvíkem Střížem v roce 1909 ze Staré Říše na Svatou Horu a zpátky.

Dozvědět se více

Jaro

Poslední díl z Vokolkovy tetralogie nás zavede do jarní krajiny, ožívající a zbavující se tíhy zimy. Na jednom z míst, na Božím kameni, vznikl i rozhovor s historičkou a teoložkou Věrou Matoušovou, který si můžeme přečíst v závěru knihy.

Dozvědět se více

Zima

Zimu většinou pokládáme za zcela nevhodnou pro putování. Třetí Vokolkova kniha o ročních obdobích dokazuje opak. Ukazuje poutníkovi, co se dá v zimní krajině prožít. V závěru si můžeme přečíst rozhovor s historikem Sixtem Bolom-Kotarim.

Dozvědět se více

Podzim

Druhý svazek z Vokolkovy tetralogie věnující se ročním obdobím je o krajině na podzim. Budeme sledovat cestu kříže, poznáme slovanská hradiště a další posvátná místa. V závěru si můžeme přečíst rozhovor s cestovatelkou Annou Müllerovou.

Dozvědět se více

Poutní cesty, slavná poutní místa západní Evropy

Poznáte německý úsek svatojakubské cesty mezi starými římskými městy Kolínem a Trevírem, cestu do opatství Mont-Saint-Michel na ostrůvku u pobřeží Normandie a úžasné stezky v Británii, Francii, Švýcarsku a Itálii.

Dozvědět se více

Léto

První kniha ze čtyř svazků o české krajině v různých ročních obdobích se věnuje létu. Je určena těm, kteří nechtějí přistupovat ke krajině jen jako někdo, kdo krajinou prochází. Součástí je i rozhovor s cestovatelem a diplomatem Milanem Jakobcem.

Dozvědět se více

Cestopisák Josefa Váchala

Malíř a spisovatel Josef Váchal nakreslil vzpomínku na jedno své putování s Josefem Portmanem a Annou Mackovou, kdy se spolu vydali z Litomyšle do Litomyšle. V této publikaci najdete přetisk tohoto cestopisu i odbornou studii k této pouti.

Dozvědět se více

Za studánkami Bílých Karpat

Bílé Karpaty jsou protnuté mnohými poutnickými stezkami, a proto je dobré vedět, kde jsou místní studánky. Kniha nemá cestovatelský formát, ale na studium před cestou se hodí. Text Aleny Bartošíkové doplňují fotografie Marie Holečkové.

Dozvědět se více

Poutní cyklotrasou z Prahy na Vysočinu aneb z Vysočiny do Prahy

Poutní cesta z Prahy na Vysočinu propojuje významná poutní místa středních Čech a Českomoravské vrchoviny. Průvodce popisuje trasy mezi pražskou Loretou, sázavským a želivským klášterem a poutním místem Křemešník.

Dozvědět se více

Úterní ženy

Román o pěti poutnicích z Německa, které se rozhodnou vydat na pouť do Lurd. Autorka Monika Peetzová příjemně a čtivě vypráví příběh žen kolem čtyřicítky, které díky této cestě o sobě mnoho zjistí.

Dozvědět se více

Putování po poutních místech Čech, Moravy a Slezska

Knižní průvodce navazuje na dokumentární cykly Poutní místa, které v letech 2002–2006 odvysílala Česká televize. Autorem námětu a režisérem je Jiří Šindar. Kniha zahrnuje prvních třicet natočených míst a má širší záběr než televizní dokumenty.

Dozvědět se více

Za tajemstvím zázračných studánek

Sušický historik Milan Pokorný, který patřil k významným regionálním osobnostem, v této knize píše o mnoha studánkách v šumavském Pootaví. Před cestou po šumavských stezkách je dobré si zjistit, kde se dá napít. Šumava se nezdá, je divoká.

Dozvědět se více

Poutní tradice Šumavy (Sušicko)

V této publikaci se Milan Pokorný zabývá historií poutních míst na Sušicku. Hlavně se věnuje místům v Sušici, Kašperských horách, na Strašíně, v Dobré Vodě, Hauswaldu, Zbynici a Čeleticích. Součástí knihy jsou i kalendárium a přehled místních kostelů.

Dozvědět se více

Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska

Pro poutníka jsou studánky věc nezbytná, a proto pokud víte, kudy se vydáváte, je dobré si prostudovat, kde se můžete na chvíli zastavit a osvěžit a kniha Petra Kovaříka je k tomu více než vhodná.

Dozvědět se více

Slavná poutní místa: Sto nejslavnějších poutních míst v Evropě

Jde o publikaci, která je hlavně obrazová a která nabádá ke snění o cestách a putováních. Je rozdělena do kapitol, které se věnují jednotlivým evropským státům a autor tam zahrnul i poutní místa v Čechách a na Moravě.

Dozvědět se více

Poutní místa v Čechách

Průvodce popisuje uvedené lokality jak místopisně, tak i z hlediska historického; doplněno praktickými radami pro turisty a poutníky. Poutní místa jsou popisována dle jednotlivých diecézí a úvodní slovo sepsal biskup Jaroslav Škarvada.

Dozvědět se více

Poutní místa Moravy a Slezska

Kniha vychází s podporou všech tří diecézí Moravské církevní provincie a popisuje historii i současnost 191 poutních míst. Kromě barevných fotografií a mnohých informací obsahuje i předmluvu arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.

Dozvědět se více

Pouť na Svatou Horu

Kniha vypráví o tom, jak básník a kněz Jakub Deml putoval se svými dvěma přáteli a nakladateli Josefem Floriánem a Antonínem Ludvíkem Střížem ze Staré Říše na Svatou Horu a zpátky. Text je prodchnutý láskou, pokorou a krásou.

Dozvědět se více