Knihy

Poutní cesty, slavná poutní místa západní Evropy

Poznáte německý úsek svatojakubské cesty mezi starými římskými městy Kolínem a Trevírem, cestu do opatství Mont-Saint-Michel na ostrůvku u pobřeží Normandie a úžasné stezky v Británii, Francii, Švýcarsku a Itálii.