Knihy

Poutní místa v Čechách

Průvodce popisuje uvedené lokality jak místopisně, tak i z hlediska historického; doplněno praktickými radami pro turisty a poutníky. Poutní místa jsou popisována dle jednotlivých diecézí a úvodní slovo sepsal biskup Jaroslav Škarvada.