Knihy

Poutní tradice Šumavy (Sušicko)

V této publikaci se Milan Pokorný zabývá historií poutních míst na Sušicku. Hlavně se věnuje místům v Sušici, Kašperských horách, na Strašíně, v Dobré Vodě, Hauswaldu, Zbynici a Čeleticích. Součástí knihy jsou i kalendárium a přehled místních kostelů.