Knihy

Za tajemstvím zázračných studánek

Sušický historik Milan Pokorný, který patřil k významným regionálním osobnostem, v této knize píše o mnoha studánkách v šumavském Pootaví. Před cestou po šumavských stezkách je dobré si zjistit, kde se dá napít. Šumava se nezdá, je divoká.

Druhé vydání knihy "Za tajemstvím zázračných studánek: putování za bájnými a současnými prameny, studánkami a studnami Pootaví od Kašperku po Prácheň" vyšlo v roce 2003.