Blog

Studánky v krajině

Studánky jsou důležitým zdrojem pitné vody v krajině, který je třeba chránit a který ulehčí každé putování.

Studánky jsou jakýmsi symbolem života v krajině a pro poutníky a turisty mají jakožto zdroj pitné vody velký význam. Obzvlášť, pokud se putující vydají do krajin s řídkým nebo žádným osídlením.

Je dobré mít proto s sebou na cestu vhodné vybavení, aby se dala voda ze studánky dobře nabírat a zároveň nedocházelo ke znečišťování vody.

Studánky mají také kulturní a historický význam. Mohou být považovány za posvátná místa a mohou být součástí poutních cest. Někdy nad nimi nebo u nich stojí kaple, svatyně nebo památník. Často jsou součástí kulturní a historické identity regionu. Ze všech těchto důvodů by se k nim poutníci měli chovat s respektem.