Projekty

Vintířova stezka

Prodloužení Vintířovy stezky z Blatné do Prahy (Břevnovského kláštera)

Inspirující osobnost svatého Vintíře jako by byla v Česku trochu pozapomenutá. Možná i proto, že Vintíř, původně syn z německé hraběcí rodiny, pobýval především na Šumavě a v Bavorském lese. Právě on začal s mýcením neprostupných lesů a uprostřed neosídlené hraniční oblasti Bavorského lesa založil jednu z prvních osad – Rinchnach, spolu se stejnojmenným klášterem. Proto je také na německé straně symbolem Vintířovy stezky motyčka. Svatý Vintíř, krom svého poustevnictví, se ale účastnil i politických jednání, a to jako důvěrník a rádce panovníků, a rovněž jako zprostředkovatel či diplomat. Navíc nepůsobil jen v českých a německých zemích, ale založil i jeden z klášterů v Maďarsku.


Vintířova stezka, zatím dlouhá 162 kilometrů, vede takřka neobydleným krajem po jedné z nejstarších obchodních stezek. Začíná v Německu, ve Vintířově domovském klášteře Niederalteich na Dunaji, a vede přes místa, kde Vintíř působil. Část stezky se vine podél zlatonosné řeky Otavy. Dosavadní trasu Vintířovy stezky, která končí v Blatné, se teď spolek Svatá Ludmila chystá prodloužit až k Břevnovskému klášteru, kde jsou dle legend uloženy Vintířovy ostatky.

Vintířova stezka je projektem Plzeňského kraje a ARBERLAND REGio. Více naleznete na www.turisturaj.cz nebo na www.gunthersteig.com

Stávající trasa:

Připravovaná prodloužená trasa z Blatné do Břevnova:

Protože není přesně známo, kudy sv. Vintíř chodíval na Prahu nebo kudy byly vezeny jeho ostatky ze Šumavy (kde zemřel), na Břevnov (kde dle legend chtěl být pochován) naše prodloužená trasa Vintířovy stezky se bude inspirovat poutní trasou Via Nova a dalšími významnými středověkými poutními a obchodními trasami a také vezmeme v úvahu naši přemyslovskou a benediktinskou historii. Vše je ale v procesu a nic není zatím dané.

Pokud si jinou verzi prodloužené Vintířovy stezky chcete vyzkoušet už teď, tak se můžete inspirovat putováním Petra Hirsche z října roku 2022 - pout.eu.

Máte-li nápad, kudy by mohla prodloužená Vintířova stezka vést, tak neváhejte a napište nám na info@svataludmila.cz. Potěší nás také, když nám dáte tipy na místa, kde se nachází něco připomínající sv. Vintíře. Už jsme něco našli, ale zajímá nás, co znáte vy.

Projektový záměr ZDE →

Partneři projektu

Projekt je realizován díky laskavé podpoře Středočeského kraje.