Slovník pojmů

Co je poutní cesta?

Poutní cesta je trasa, kterou poutníci procházejí při cestě na poutní místo. Tato cesta může být krátká (několik kilometrů) i velmi dlouhá a náročná (několik set kilometrů), záleží na konkrétním poutním místě a tradici, která s ním souvisí.

Poutníci mohou absolvovat poutní cestu pěšky, na kole, koni nebo jiným způsobem, který je pro ně nejvhodnější. Poutní cesta být spojena s různými rituály a modlitbami, které poutníci vykonávají během cesty, nebo s různými pamětihodnostmi a posvátnými místy, které se nacházejí na trase. Poutní cesta může být pro poutníky náročnou zkouškou fyzické a psychické síly, ale zároveň může být i obohacujícím zážitkem a příležitostí ke zpomalení a zamyšlení.

Nejslavnější poutní cestou je Svatojakubská cesta, což je síť dvanácti tras, které vedou ke hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiago de Compostela ve španělské Galicii. I v Česku nalezneme trasy patřící do Svatojakubské cesty.