Slovník pojmů

Co je poutní místo?

Poutní místo má náboženský význam pro věřící a je často spojeno s poutěmi, tedy cestami věřících, kteří tak vyjadřují svou víru nebo prosí o pomoc. Poutní místa mohou být například svatyně, kláštery, chrámy, baziliky, kaple, posvátné hory a další místa, která mají význam pro konkrétní náboženství nebo věrouku. Na poutních místech se často konají bohoslužby a náboženské obřady a jsou často spojována s různými zázraky nebo údajnými zjeveními, což přitahuje mnoho věřících z celého světa.