Slovník pojmů

Duchovní růst

Duchovního růstu (nebo také rozvoje) můžete dosáhnout například meditací, modlitbou, studiem duchovních textů, cvičením v souladu s přírodními silami, péčí o druhé, zájmy v kulturních a uměleckých aktivitách a další. Tyto praktiky mohou pomoci člověku nalézt hlubší smysl života, rozvíjet soucit a laskavost vůči ostatním a k sobě samému, zlepšit mentální a fyzickou pohodu a napomoci celkovému osobnímu rozvoji.

Duchovní růst se může projevit v různých aspektech života člověka, včetně jeho morálního kodexu, způsobu, jakým vnímá svět a s ním interaguje a jak se dokáže vyrovnávat s životními výzvami. Každý má svůj vlastní jedinečný způsob, jakým se může duchovně rozvíjet – jen ho najít. :-)