Slovník pojmů

Kdo je poutník?

Poutník je člověk, který se vydává na putování za duchovním zážitkem. Věřící člověk se vydává na poutní místo, aby vyjádřil nebo doložil svou víru anebo poprosil o pomoc. Na poutě se ale vydávají i lidé, kteří hledají klid na rozjímání o sobě nebo svém životě.

Poutníci často cestují velké vzdálenosti, někdy i po několik dní či týdnů, a mohou při tom absolvovat různé rituály a modlitby. Poutníci mohou být jednotlivci nebo skupiny lidí a poutě jsou často organizovány církevními institucemi. Čím dál víc bývají ale poutě také projevem touhy po klidu, fyzických výzvách a času, který má člověk jen sám pro sebe a své myšlenky.