Slovník pojmů

Modlitba

Při modlitbě se věřící obrací k Bohu nebo k jinému posvátnému objektu s prosbou, díkem nebo vyjádřením vděčnosti.