Slovník pojmů

Svaté místo

Místo, které je považováno za posvátné nebo spojené s náboženskými tradicemi. Poutníci sem často putují, aby vykonali náboženské obřady nebo získali duchovní inspiraci.